Spelregels

Bij elke samenwerking zijn er afspraken – zo ook als u kiest voor begeleiding bij Evenwichtig in Balans.

Geen medische behandeling

Ik ben geen arts en heb geen medische opleiding. Ik stel geen diagnoses en verstrek geen medicatie. Alle medische verwijzingen of achtergrondinformatie die gedeeld wordt is alleen ter verduidelijking van de therapeutische behandeling, die gericht is op verbetering van welzijn. Raadpleeg ten alle tijden uw huisarts als u twijfelt over uw gezondheid.

Behandelovereenkomst en nota’s

Als u de eerste keer bij mij komt ontvangt u een behandelovereenkomst. U krijgt van mij een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Of deze (deels) vergoedt wordt hangt van uw pakket af.

Klachtenregeling

Het kan zijn dat u ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht toch  een klacht hebt over mijn behandeling. Blijf daar niet mee zitten! U kunt de volgende stappen ondernemen om eruit te komen:

Stap 1 

 Mijn voorkeur heeft samen oplossen. Neem z.s.m. contact met mij op. Ik ga ervan uit dat we dan samen in een gesprek uw klacht oplossen. Het is ook in mijn belang om van uw klacht te leren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of praktijkvoering.

 Stap 2

Komen we er samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris (art. 13-17 wk kgz).
De klachtenfunctionaris zal onderzoek doen naar uw klacht en u  eventueel  met het formuleren van de klacht assisteren.  Deze klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn praktijk die je kan vinden op de website van de VBAG:
Hij of zij zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden door er zorg voor dragen dat we binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken tot een oplossing komen.

 

 Stap 3             

Bent u onverhoopt niet tevreden over de klachtenafhandeling door deze klachtenfunctionaris dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz). Ook deze informatie vindt u op www.vbag.nl. De geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz. De geschillencommissie doet bindende uitspraken over het gerezen probleem.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor behandeling vindt u in onderstaande bijlage.

Algemene voorwaarden Evenwichtig in Balans – def versie